آوریل 29, 2022 | Badoom App

Day

آوریل 29, 2022
11
فناوری در کشاورزی فناوری کشاورزی به هر ماشین یا ابزاری اطلاق می شود که در این صنعت کشاورزان را یاری میدهد و جایگزین فرآیند های دستی می شود. از آنجایی که کشاورزی برای بقای بشر امری حیاتی است، تکنولوژی در این حوزه دائما در حال پیشرفت است تا منجر به بهبود بهره وری شود. اگرچه...
Read More
11weather monitoring
اهمیت پایش آب و هوا در مدیریت مزرعه اصطلاحات آب و هوا و کشاورزی در فناوری های تولید محصولات زراعتی همیشه با هم مرتبط بوده اند. این رابطه کشاورزان را مجبور می کند پیش بینی های آب و هوا را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و از هر گونه ضرر جلوگیری کنند.کشاورزان را...
Read More
11How to cut costs
به عنوان مالک یک مزرعه، میدانید که در این صنعت همه چیز از آبیاری و بذر گرفته تا ماشین آلات و زمین بسیار پر هزینه است. برای داشتن یک تجارت سودآور، باید هزینه های مربوط اداره مزرعه خود را کاهش دهید.در این مقاله به سه روش که با استفاده از آن ها می توانید هزینه...
Read More

Our Works